Baanbeheer
   

 

  Stichting   Bestuur

Stichting    Tennispark Rekken 

In het voorjaar van 2012 is de Rekkense Tennisvereniging geprivatiseerd. Het eigendom van het terrein en alle inrichting m.u.v. de kleedkamers, kantine en terras zijn sindsdien ondergebracht in de zelfstandige en onafhankelijke Stichting Tennispark Rekken (STR).

Het doel van de stichting is het mogelijk maken van de tennissport in Rekken nu en in de toekomst. De stichting doet dit door doelmatige exploitatie en beheer van de aan haar toevertrouwde accommodatie.